True

PIR Lietuva duomenų privatumas

Duomenų Valdytojas UAB PIR LT
Įmones kodas:  152043954
Adresas: Nemuno kelias 103 Lipliūnai, Druskininkų sav.
Pašto kodas: LT67308
Tel.: +370 (5) 2511511 +370 (37) 551155 +370 (313) 51515
E-paštas: pardavimai@pir.lt

Privatumo politika

Mūsų privatumo politika reglamentuoja mūsų svetainės, esančios pir.lt, privatumo sąlygas ir mūsų teikiamas priemones („Svetainė“ arba „Paslauga“). Bet kurios didžiosiomis raidėmis rašomos sąlygos, neapibrėžtos mūsų privatumo politikoje, turi reikšmę, nurodytą mūsų naudojimo sąlygose, kurias galima rasti adresu:  https://www.pir.lt/shop/terms

Jūsų privatumas

Mūsų svetainė atitinka visus teisinius reikalavimus, kad apsaugotų jūsų privatumą. Mūsų privatumo politika yra teisinis pareiškimas, kuriame paaiškinama, kaip galime rinkti informaciją iš jūsų, kaip galime dalytis jūsų informacija ir kaip galite apriboti bendrinimą. Privatumo politikoje matysite sąlygas, kurios rašomos didžiosiomis raidėmis. Šie terminai turi reikšmes, kaip aprašyta žemiau esančiame skyriuje Apibrėžimai.

Apibrėžimai

 • Asmeniai duomenys:  Asmens duomenys - tai duomenys apie gyvą asmenį, kurį galima atpažinti iš tų duomenų (arba iš tos ir kitos informacijos, kuri yra mūsų žinioje arba gali būti mūsų turima).
 • Naudojimo duomenys:  Naudojimo duomenys yra automatiškai renkami naudojant paslaugą arba iš pačios paslaugos infrastruktūros surinkti duomenys (pvz., Apsilankymo puslapyje trukmė). 
 • Slapukai:  Slapukai yra nedideli duomenų gabalai, saugomi naudotojo įrenginyje.
 • Duomenų valdytojas:  Duomenų valdytojas - tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris (vienas arba kartu arba kartu su kitais asmenimis) nustato, kokiais tikslais ir kokiu būdu asmens duomenys yra arba turi būti tvarkomi. Šios privatumo politikos tikslais mes esame jūsų duomenų valdytojas.
 • Duomenų tvarkytojai (arba paslaugų teikėjai):   duomenų tvarkytojas (arba paslaugų teikėjas) reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris tvarko duomenis duomenų valdytojo vardu. Mes galime naudoti įvairių paslaugų teikėjų paslaugas, kad galėtume efektyviau apdoroti jūsų duomenis.
 • Duomenų subjektas:   Duomenų subjektas yra bet kuris gyvas asmuo, kuriam taikomi Asmens duomenys.
 • Vartotojas:  Vartotojas yra asmuo, besinaudojantis mūsų Paslauga. Vartotojas atitinka Duomenų subjektą, kuris yra Asmens duomenų subjektas.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes renkame įvairių tipų informaciją įvairiais tikslais, kad galėtume jums teikti ir tobulinti mūsų paslaugą.

Surinktų duomenų tipai

 • Asmeniniai duomenys  

 • Naudodamiesi mūsų Paslauga, mes galime jūsų paprašyti pateikti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama su jumis susisiekti arba identifikuoti („Asmens duomenys“). Asmenį identifikuojanti informacija gali apimti, bet neapsiribojant: el. Pašto adresą, vardą, pavardę, adresą, valstiją, provinciją, pašto indeksą, miestą, slapukus ir naudojimo duomenis. Mes galime naudoti jūsų asmeninius duomenis, kad galėtume susisiekti su jumis dėl naujienlaiškių, rinkodaros ar reklaminės medžiagos ir kitos informacijos, kuri jums gali būti įdomi. Galite atsisakyti gauti visus arba visus šiuos pranešimus iš mūsų, vadovaudamiesi atsisakymo nuoroda arba instrukcijomis, pateiktomis bet kuriame mūsų siunčiamame el.

 • Naudojimo duomenys

  Mes taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip Paslauga pasiekiama ir naudojama („Naudojimo duomenys“). Šie naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų paslaugos puslapiai, kuriuose lankotės, jūsų apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas tuose puslapiuose, unikalus prietaiso identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

 • Stebėjimo ir slapukų duomenys 

  Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, kad galėtume stebėti mūsų Paslaugos veiklą ir saugoti tam tikrą informaciją. Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kuriuose gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos stebėjimo technologijos - švyturiai, žymos ir scenarijai informacijai rinkti ir sekti bei mūsų paslaugai tobulinti ir analizuoti. Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada siunčiamas slapukas. Tačiau jei nepriimate slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis. Mūsų naudojamų slapukų pavyzdžiai: seanso slapukai (mes naudojame šiuos slapukus savo Paslaugai valdyti) ir pirmenybės slapukai (mes naudojame šiuos slapukus, kad prisimintume jūsų nuostatas ir įvairius nustatymus). 

Duomenų naudojimas

Surinktus duomenis naudojame įvairiems tikslams:

 • Teikti ir prižiūrėti mūsų Paslaugas
 • Norėdami pranešti apie mūsų Paslaugos pakeitimus
 • Kad galėtumėte pasirinkti interaktyvias mūsų Paslaugos funkcijas
 • Teikti klientų aptarnavimą
 • Rinkti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume pagerinti mūsų Paslaugą
 • Norėdami stebėti mūsų Paslaugos naudojimą
 • Norėdami aptikti, užkirsti kelią ir išspręsti technines problemas
 • Norėdami suteikti jums naujienų, specialių pasiūlymų ir bendros informacijos apie kitas mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir įvykius, panašius į tas, kurias jau įsigijote ar apie kurias teiravotės, nebent pasirinkote tokios informacijos negauti

Duomenų saugojimas

Mes saugosime jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams. Mes išsaugosime ir naudosime jūsų Asmens duomenis tiek, kiek būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti (pvzr, pavyzdžiui, jei mes privalome saugoti jūsų duomenis, kad laikytumėmės galiojančių įstatymų), spręstume ginčus ir vykdytume savo teisinius susitarimus ir politiką. Mes taip pat išsaugosime naudojimo duomenis vidinės analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami siekiant sustiprinti saugumą ar pagerinti mūsų Paslaugos funkcionalumą, arba mes esame teisiškai įpareigoti saugoti šiuos duomenis ilgesnį laiką.

Duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius ne jūsų valstijoje, provincijoje, šalyje ar kitoje vyriausybinėje jurisdikcijoje, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos. Mes imsimės visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys bus tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos ir kad jūsų asmens duomenys nebus perduoti organizacijai ar šaliai, nebent bus įdiegta tinkama kontrolė, įskaitant jūsų saugumą. duomenis ir kitą asmeninę informaciją. Jūsų sutikimas su šia privatumo politika ir po to, kai pateikiate tokią informaciją, reiškia jūsų sutikimą dėl to perdavimo.

Duomenų atskleidimas

 • Verslo sandoris.  Verslo sandoris. Jei dalyvaujame susijungime, įsigijime ar turto pardavime, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti. Mes pateiksime pranešimą prieš jūsų asmens duomenų perdavimą ir jiems bus taikoma kitokia privatumo politika.
 • Atskleidimas teisėsaugai.  Tam tikromis aplinkybėmis iš mūsų gali būti reikalaujama atskleisti jūsų asmens duomenis, jei to reikalaujama pagal įstatymus arba reaguojant į pagrįstus valdžios institucijų (pvz., Teismo ar vyriausybinės agentūros) prašymus.

Duomenų saugumas

Mums svarbus jūsų duomenų saugumas, tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugūs. Nors mes stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti, negalime garantuoti visiško jų saugumo.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate iš Europos ekonominės erdvės (EEE), „PIR Lietuva“ teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šioje privatumo politikoje aprašytą asmeninę informaciją priklauso nuo mūsų renkamų Asmens duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame juos renkame.

PIR Lietuva gali tvarkyti jūsų Asmens duomenis, nes:

 • Turime su jumis sudaryti sutartį
 • Jūs davėte mums leidimą tai padaryti
 • Apdorojimas atitinka mūsų teisėtus interesus ir jūsų teisės jo nepaiso
 • Mokėjimų apdorojimo tikslais
 • Kad būtų laikomasi įstatymų

Jūsų duomenų apsaugos teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikrų duomenų apsaugos teisių. „PIR Lietuva“ siekia imtis pagrįstų veiksmų, kad galėtumėte pataisyti, taisyti, ištrinti ar apriboti jūsų Asmens duomenų naudojimą.

Jei norite būti informuoti, kokius jūsų asmens duomenis mes saugome, ir jei norite, kad jie būtų pašalinti iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis.

Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisė pasiekti, atnaujinti arba isštrinti informaciją, kurią mes turime apie jus.

 • Teisė ištaisyti.  Jūs turite teisę ištaisyti savo informaciją, jei ta informacija yra netiksli ar neišsami.

 • Teisė prieštarauti.  Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis. 

 • Apribojimo teisė.  Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmeninės informacijos tvarkymą.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą.  Jūs turite teisę gauti savo Asmens duomenų kopiją susistemintu, mašininio skaitymo ir dažniausiai naudojamu formatu.

 • Teisė atšaukti sutikimą.  Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kai „PIR Lietuva“ rėmėsi jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją.

Atminkite, kad mes galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę prieš atsakydami į tokius prašymus. Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę Europos ekonominės erdvės (EEE) duomenų apsaugos instituciją.

Paslaugų tiekėjai

Mes galime įdarbinti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad palengvintų mūsų Paslaugą („Paslaugų teikėjai“), teiktų Paslaugą mūsų vardu, atliktų su Paslauga susijusias paslaugas arba padėtų mums analizuoti, kaip naudojama mūsų Paslauga. Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų asmens duomenų tik tam, kad atliktų šias užduotis mūsų vardu, ir yra įpareigotos jų neatskleisti ir nenaudoti jokiais kitais tikslais.

„Analytics“

Mes galime naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, norėdami stebėti ir analizuoti mūsų Paslaugos naudojimą.

 • Google Analizė

  „Google Analytics“ yra „Google“ siūloma žiniatinklio analizės paslauga, kuri stebi ir praneša apie svetainės srautą. „Google“ naudoja surinktus duomenis mūsų Paslaugos naudojimui stebėti ir stebėti. Šie duomenys bendrinami su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis skelbimų kontekstualizavimui ir suasmeninimuisavo reklamos tinklą. Galite atsisakyti, kad jūsų veikla Paslaugoje būtų prieinama „Google Analytics“, įdiegus „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą. Priedas neleidžia „Google Analytics“ „JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) bendrinti informaciją su „Google Analytics“ apie apsilankymų veiklą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje:   http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Mokėjimai

Paslaugoje galime teikti mokamus produktus ir (arba) paslaugas. Tokiu atveju mokėjimų apdorojimui naudojame trečiųjų šalių paslaugas (pvz., Mokėjimų tvarkytojus). Mes nesaugosime ir nerinksime jūsų mokėjimo kortelės duomenų. Ši informacija pateikiama tiesiogiai mūsų trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojams, kurių jūsų asmeninės informacijos naudojimą reglamentuoja jų privatumo politika. Šie mokėjimo procesoriai laikosi PCI-DSS nustatytų standartų, kuriuos tvarko PCI saugumo standartų taryba. Tai bendros tokių prekių ženklų kaip „Visa“, „Mastercard“, „American Express“ ir „Discover“ pastangos. PCI-DSS reikalavimai padeda užtikrinti saugų mokėjimo informacijos tvarkymą.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas mūsų nevaldomas svetaines. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Vaikų privatumas

Mūsų paslauga nėra skirta jaunesniems nei 18 metų asmenims („vaikams“). Mes sąmoningai nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jaunesnių nei 18 metų asmenų. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad jūsų vaikai mums pateikė asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome Asmens duomenis iš vaikų, nepatikrinę tėvų sutikimo, imamės veiksmų, kad tą informaciją pašalintume iš savo serverių.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti savo privatumo politiką. Apie visus pakeitimus pranešime paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje. Mes pranešime jums el. Paštu ir (arba) žinomu pranešimu apie mūsų paslaugą prieš įsigaliojant pakeitimui ir atnaujinsime „įsigaliojimo datą“ šios privatumo politikos viršuje. Patartina periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką, ar nėra pakeitimų. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, susisiekite su mumis naudodami kontaktinę informaciją, kurią pateikėme mūsų kontaktų puslapyje. https://pir.lt/kontaktai

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.